Behandeling

Wat kunt u verwachten van een bezoek aan de osteopaat?

Intake: Tijdens het eerste consult worden er veel vragen gesteld over uw algemene gezondheid, uw ziektegeschiedenis en uw klachten. Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u per mail een vragenlijst.

Onderzoek: Daarna zal er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden, met als doel de eventuele blokkades of bewegingsbeperkingen vast te stellen.

Behandelplan: De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld.

Behandeling: Behandeling is gericht op onderzoek en opheffen van de blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam die met de klacht verband houden. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van zachte manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. Hij werkt daarbij uitsluitend met zijn handen, zonder medicatie of apparatuur.

Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken. Meestal wordt minstens een week gewacht tussen twee behandelingen in.
Een behandeling duurt drie kwartier. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling.

De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding, beweging en ontspanning.

Osteopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam en is geen vervanger voor een huisarts of specialist, maar werkt hier juist mee samen. Als dat nodig is, verwijst een osteopaat door.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing nodig van een huisarts.